Abasa 755EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Abasa 755EC

  • Hoạt chất: Fenobucar 305 g/l + Phenthoate 450 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; mọt đục cành, rệp sáp/cà phê; sâu xanh/lạc; bọ xít muỗi/điều