Abagold 38EC, 55EC, 65EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Abagold 38EC, 55EC, 65EC

Abagold 38EC, 55EC, 65EC

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH thuốc BVTV Mekong
  • Đối tượng phòng trừ:

    38EC: Sâu tơ/bắp cải; bọ trĩ/chè; sâu cuốn lá/lúa; nhện đỏ/cam 55EC: nhện đỏ/ chè; sâu cuốn lá/lúa 65EC: Nhện gié/lúa, sâu cuốn lá/lúa; nhện đỏ/ cam; bọ trĩ/chè