Aba-top 960WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Aba-top 960WP

Aba-top 960WP

  • Hoạt chất: Abamectin 10 g/kg + Thiosultap-sodium (Monosultap) 950g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu, sâu đục thân, bọ xít hôi/ lúa