A Safe-super 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » A Safe-super 80WP

A Safe-super 80WP

  • Hoạt chất: Oxadiargyl (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Đại Dương
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa cấy