A.K 480SL, 720SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » A.K 480SL, 720SL

A.K 480SL, 720SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    720SL: cỏ/ lúa, ngô 480SL: cỏ/ lúa gieo thẳng